Projekat predplodnih metara, Indija

- Nov 25, 2016 -


LAISON je dobio pilot pripejd projekt vodomera za 150 komada u lokalnom selu blizu Mumbaija.
Merači će biti instalirani 6 meseci. A posle toga će se proširiti na ceo grad.

LAISON je predstavio i naše pripejd vodomere najvišem vodnom tijelu državne vlade
"Maharashtra Jeevan Pradhikaran"; ovo telo odobrava kvalitet vodomera i takođe
uvodi / osmišljava nove politike za državnu upravu za reformu voda.

Relevantne industrije znanja

Srodni proizvodi