Projekat predplodne vode i plina, Egipat

- Jul 08, 2016 -

Projekat predplodne vode i plina, Egipat


38.jpg


Pošto je predsednik Egipta potpisao obaveštenje da svi mjerači (energija, voda, gas) u Egiptu moraju biti zamijenjeni od Posta koji se plaćaju na pripejd jedan korak po korak. Do sada se mjerači električne energije zamjenjuju visokim procentom, zamjena za vodu i gas se vrši.
Sledećih 1400.000 komada pretplatnih mjerača vode biće izvršene za 5 godina, počevši od 2017. godine

LAISON nudi prilagođeni Smart Meter vode za tržište Egipta
a) Dot Matrix LCD, podržava arapski jezik u metru
b) Potvrđuje se za STS protokol IEC62055-41,51
c) Prenos podataka (Tokom prenosa) preko RFID kartice
d) Dvosmerni kom. između Meter & Centra sistema

Takođe, LAISON je bio izabran kao jedini dobavljač za Pilot projekat pripejd plinomer za RFID karticu za TAQA Arabia Gas , stotinama metara instaliran je za ispitivanje na licu mjesta i provjeru u svojoj supsidijarnoj gasnoj kompaniji: CITY GAS Co., kao merilo za pripejd modifikaciju gasa u lokalnoj


Relevantne industrije znanja

Srodni proizvodi