Bluetooth STS predefinisani vodomer

- Jun 16, 2016 -

Bluetooth STS predefinisani vodomer


Blue-Tooth STS Water Meter, with APP.jpg


Danas se Smart Phone široko koristi širom svijeta. I to duboko utiče na naš svakodnevni život. Ljudi koriste Smart Phone za obavljanje E-plaćanja i povezuju se sa drugim uređajem, kao što su Samrtband, Sfigmomanometar, Klima putem Wifi ili Blue-Tooth itd.
 
Razmislite o prednostima Blue-Tooth-a --- Nizak trošak, Mala potrošnja energije, Visoka sigurnost, komunikacija na kratke udaljenosti Point-to Point. LAISON je primenio ovu tehnologiju i razvio Blue-Tooth STS predefinisani vodomer i njegov odgovarajući APP. Tako da korisnici mogu koristiti svoj Smart Phone za daljinsko punjenje / ispitivanje / nadgledanje LAISON vodomera, umjesto Jedinice za klijente (CIU, koristeći RF bežičnu tehnologiju).
 
Do sada je LAISON potpuno razvio tri tipa STS vodomera:
RF bežični STS predefinisani vodomer, sa jedinicom za korisnički interfejs (CIU).
Plavi-zub STS predplata za vodu sa plavim zubom APP.
Infracrveni STS predviđeni vodomer, sa IR tastaturom.
Svi su shvatili da je funkcija STS Predplačila u međuvremenu pokrivena različitim nivoom tehnologije / troškova, kako bi se omogućilo različitim korisnicima.
 
LAISONTECH, kompanija navedena u Smart & Prepaid merenju.

Povezane vijesti

Srodni proizvodi