LAISON izdaje RF Split tip predračuna u količini vode

- May 04, 2015 -

LAISON izdaje radiofrekventni regulator tipa RF Split


2-1505041F44JR.jpg

LAISON Split Tip RF STS Sistem za merenje nivoa vode (u daljem tekstu: RF STS Water Meter) sastoji se od pametnog vodomjera i odvojene tastature, koja se definiše kao Jedinica za korisnički interfejs (CIU).

Usvajanjem radio frekvencijske komunikacione tehnologije, Smart Water Meter može komunicirati sa CIU pogodno za realizaciju daljinskog nadogradnje metara, ispitivanja parametara itd. koji pruža sveobuhvatna, pouzdana, napredna pametna unapredjenja rješenja za vodovodne službe i vlast.

Štaviše, na raspolaganju je i automatsko čitanje metara sa ili bez funkcije kontrole ventila (AMR / AMI), što bi moglo realizovati udaljeno merenje podataka o prikupljanju podataka i monitor;
Kompatibilan je sa vodom za merenje brzine i volumetrijskog tipa, koji su u skladu sa OIMLR49, ISO4064. i u skladu sa STS standardnim protokolom.

Povezane vijesti

Srodni proizvodi